Knihkupectví KNIHY.magic-shop.cz odborné knihy, naučné knihy

beletrie, učebnice, slovníky, knihy pro děti až seniory, knihy pro začátečníka i profesionála

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup/objednání v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. V případě že není dokument v tiskové podobě, zabezpečíme jeho stažení v elektronické podobě tak aby zákazník měl daný dokument.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká zaplacením kupní ceny (v plné výši) nebo samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem s údaji o objednávce. Následující zaslaný e-mail obsahuje doklad pro provedení objednávky, o odeslání budete zboží je zákazník taktéž informován e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby a číslo objednávky.

4a) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může vrátit zboží osobně nebo na vlastní náklady zaslat na uvedenou adresu prodávajícího prostředníctvím vnitrostatních přepravců (např. Česká pošta, DPD,PPL). Pokud se Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy musí splnit následující podmínky:
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
- zboží musí být kompletní včetně datových nosičů (pokud byl součástí) a datová média nesmí být rozbalena z ochraných obalů nebo porušeny pečetí, ochraný samolepky
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů, náplní atd.).

Pro vyřízení odstoupení od kupní smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vracenému zboží formulář který bude opatřen podpisem kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Ve formuláři najdete také uvedeny veškeré bližší informace o postupu. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!). Zboží které bude zasláno na dobírku nebudeme přebírat a bude vráceno odesilateli na jeho náklady.

4b) Kupující nemůže odstoupit od smluv:

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.

4c) Vrácení peněz:

Po dstoupeni od kupní smlouvy a vyřízení žádosti, finanční částka (peníze) za zboží jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu, proto je ve formuláři pro odstoupení od smlouvy nutné vždy uvést číslo bankovního účtu (včetně kodu banky), na který si přejete prostředky vrátit.

5) Doprava:

Objednané zboží zaíláme přes dopravce Česká POŠTA. Pro zákazníky z Mikulova a blízkého okolí je doprava zdarma (vyzvednutí zboží po domluvě). Cena dopravy není pěvně určená, ale určuje se dle obsahu objednávky. Fixní cena dopravy byla nahrazena cenou pohyblivou.

Doprava zdarma je když :

 - cena objednávky nad 4000,-Kč
 - počet knih v objednávce nad 30ks
 - nebo váha celé objednávky nad 20kg
 - pokud je uvedeno přímo u nákupu


Cenu dopravy můžete zjístit ONLINE následujícím způsobem.

Přidejte zboží do košíku.
Po přidání zboží do košíku můžete zjístit cenu dopravy kliknutím na tlačítko ZJISTIT DOPRAVU. Po kliknutí na dané tlačítko se otevře okno
Odhad nákladů na dopravu. Zde se dozvíte jaký druh dopravy je možný a cena dopravy.

Případné dotazy na dopravu zasílejte pomocí kontaktního formuláře na kontakt INFORMACE.

6) DODACÍ LHŮTA

Zboží je odesíláno k zákazníkovy zpravidla od 1-30 pracovních dnů od přijetí objednávky / platby, není-li uvedeno jinak. Dodací lhůta pro zákazníky z Mikulova a blízkého okolí se stanovuje individuálně. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměna zboží možná není.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškození při přepravě doporučujeme při převzetí od dopravce sepsat zápis o poškození zásilky.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

10) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

Uživatel (zákazník) souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele a se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami na adresu uživatele, a to i v případě, kdy se obchodní sdělení týká třetí osoby. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat ze svého účtu nebo písemně formou e-mail, telefonicky. Zákazník který provádí tzv. nákup bez registrace může svůj souhlas odvolat písemně formou e-mail či telefonicky.

Uživatel (zákazník) souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí a služeb. Pokud si nepřejete ukládat tzv. cookies, na svém počítači můžete tuto volbu a možnost zakázat ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme však, že vypnutím cookies nemusí být některé funkce a služby dostupné.

 


 

GARDENER group
Josef Zahradník

Žižkova 1151/7
Mikulov 69201
IČO: 75707438
neplátce DPH

 

 

zpět